محققان معتقدند، برخی افراد مادرزادی موفق به دنیا می‌آیند و پیروزی یا شكست یك مسأله كاملا ژنتیكی است!

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درحالی كه پیش از این نقش خانواده و محیط بر موفقیت افراد مورد تأكید قرار گرفته بود، تحقیقات جدید تأثیر ژنتیك را بر موفقیت یا شكست افراد را نشان می‌دهد.

تحقیقات نشان می‌دهد، روابط اجتماعی، معاشرتی بودن، كنترل بر نفس و داشتن هدف در زندگی یك مسأله ژنتیكی است؛ در حقیقت DNA‌ هر فرد نقش بسزایی در رشد این ویژگی‌ها ایفا می‌كند و جنبه‌های مختلف شخصیت می‌تواند باعث شكست یا پیروزی فرد شود.

محققان دانشگاه ادینبورگ در این پژوهش ۸۰۰ جفت دوقلو را از لحاظ سطح نگرش به زندگی و تأثیر طبیعت و پرورش مورد پرسش قرار دادند.

یكی از روش های متداول برای بررسی تأثیرات ژنتیكی بر افراد، مقایسه دوقلوهای همسان با خصوصیات مشابه تربیتی و DNA یكسان با دوقلوهای غیر همسان با زمینه تربیتی مشابه و عدم تشابه ژنتیكی است.

این تحقیق نشان می دهد، ژن نقش بسزایی در موفقیت یا شكست افراد در زندگی ایفا می كند؛ در حقیقت ژن های افراد تعیین كننده قدرت و مقاومت هر فرد هستند كه در برخی افراد باعث تسلیم نشدن در برابر مشكلات و دست یابی به موفقیت نهایی می شود و در برخی دیگر باعث نامیدی و سرخوردگی زودهنگام می‌شود.

پروفسور «تیموتی بیتز» خاطرنشان می‌كند: ماهیت زندگی خوب و تأثیر آن بر موفقیت افراد از زمان یونان باستان مورد بحث بوده است. افرادی كه قادر به مدیریت زندگی خود هستند و از روابط خوب و قدرت تعامل با دیگران برخوردارند، بیش از سایرین در زندگی به موفقیت دست می‌یابند كه همه این ویژگی ها یك مسأله كاملا ژنتیكی است.

نتایج این تحقیق در مجله Journal of Personality منتشر شده است.