یافته‌های اولیه یك پژوهش علمی كه توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور انجام شده است، نشان می‌دهد كه در تهران، زنان نیم لیتر كمتر از مردان مایعات می‌نوشند.

به گزارش سرویس «سلامت» ایسنا، این پژوهش میدانی برای نخستین بار در كشور و به درخواست شركت آب‌های معدنی دماوند در قالب پیمایش و برای تعیین الگوی مصرف مایعات در خانوارهای تهرانی اجرا شده است.

در این پیمایش، مصرف مایعات در جمعیت بزرگسالان تهران بررسی شده است كه براساس آمار و اطلاعات این پیمایش، ۱۰ درصد مردان و ۲۵ درصد زنان در روز، كمتر از ۱/۲ لیتر ماایعات می‌نوشند كه این مقدار بسیار كمتر از حد استاندارد برای سلامت بدن است.

نتایج و یافته‌های كامل این پژوهش روز دوشنبه، هشتم خرداد ماه همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور در همایش «آب در سلامت و تغذیه» با مشاركت شركت آب‌های معدنی دماوند به جامعه متخصصان كشور در محل ساختمان انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور ارائه خواهد شد.