حزب اسلامی "امت" عربستان به رژیم سعودی درباره همسو شدن با آمریکا علیه مردم یمن و انقلاب آنها هشدار داد و تاکید کرد: انقلاب در عربستان نزدیک است.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الوطن چاپ آمریکا، "شیخ محمد بن سعد آل مفرح" عضو هیئت عالی حزب اسلامی امت تصریح کرد: رژیم سعودی با آمریکا در سنگر واحدی علیه یمن و انقلاب مسالمت آمیز آن ایستاده است و با همه این اقدامات، ملت عربستان را که مخالف ظلم علیه مردم یمن است، به چالش کشیده است.

شیخ محمد بن سعد افزود: این اقدامات غیرمسئولانه و غیراخلاقی رژیم سعودی علیه ملت یمن بیانگر آن است که مردم عربستان از انقلاب مردمی یمن حمایت می کند.

وی گفت: مردم یمن باید از ورود به توطئه سعودی – آمریکایی برحذر باشند زیرا هدف از آن مصادره حق آزادی آنها به بهانه حفظ ثبات دریمن است.

عضو هیئت عالی حزب امت عربستان افزود: همسنگر شدن با دشمن پذیرفتنی نیست چه برسد به همسگر شدن با دشمن علیه مسلمانان در سوریه و یمن.

شیخ محمد بن سعد آل مفرح تصریح کرد: رژیم سعودی باید بداند که دولت آمریکا از همه مزدوران خود در منطقه دست کشیده است و فاصله آن از تغییرات سیاسی همه جانبه دور نیست.