بعد از انتقادهای سختگیرانه از اوباما به خاطر سیاستهای ناکارآمد انرژی، کمپین تبلیغاتی وی اقدامات انرژی او را دستکاری کرد تا از بار انتقادها بکاهد.

به گزارش فارس اندیشکده «هریتیج» اعلام کرد کمپین تبلیغاتی اوباما در اقدامی جالب، «ذغال‌سنگ پاکیزه» را به فهرست اقدامات انرژی ریاست جمهوری آمریکا اضافه کرد.

بر اساس این گزارش، کمپین تبلیغاتی اوباما پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا به خاطر مخالفت دائمی با صنعت زغال‌سنگ مورد انتقاد شدید واقع شد، بخش تازه‌ای به نام «زغال‌سنگ پاکیزه» را به اقدامات انرژی ریاست جمهوری اضافه کرد.

صفحه سیاستهای انرژی اوباما، BarackObama.com، در حال حاضر بخشی به نام «زغال‌سنگ پاکیزه» دارد که ادعا می کند اوباما در تحقیقات مرتبط با جذب و جداسازی کربن سرمایه‌گذاری کرده است.

این گزارش تأکید می‌کند پیش از این در این صفحه اثری از اقدامات اوباما در ارتباط با زغال‌سنگ نبود.

گفته می‌شود آقای اوباما ۴۱ درصد از آراء خود در ایالت «وست ویرجینیا» ـ ایالتی که به شدت به صنعت زغال‌سنگ وابسته است ـ را به خاطر انتقاد از سیاست‌های ضعیفش در بخش انرژی و به ویژه زغال‌سنگ از دست داد.