یك كارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به طرح الحاق بحرین به عربستان سعودی گفت: هدف اصلی عربستان سعودی تشكیل یك اتحادیه عربی با محوریت عربستان و شش كشور حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و دو كشور اردن و مراكش است.

زارعی، كارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره طرح عربستان سعودی مبنی بر الحاق بحرین به این كشور، گفت: در واقع عربستان سعودی طرحی مبنی بر تشكیل یك اتحادیه عربی با محوریت عربستان و شش كشور حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و دو كشور اردن و مراكش دنبال می‌كند كه در مجموع این هشت كشور كنفدراسیونی تحت عنوان اتحادیه عربی با محوریت عربستان و مركزیت ریاض تشكیل شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اسم این اتحادیه را می‌توان اتحادیه پادشاهان عرب نامید زیرا با حضور پادشاهان عربی در یك مجموعه تحت عنوان اتحادیه عربی دیگر پادشاه غیر از آنها در منطقه باقی نمی‌ماند و این مجموعه‌ بقایای سیستم‌های پادشاهی را تشكیل می‌دهد.

این كارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به اردن و مراكش، افزود: با توجه به اینكه دو كشور مراكش و اردن دور از عربستان سعودی از لحاظ جغرافیایی قرار دارند بر همین اساس تشكیل چنین اتحادیه‌ای غیرمرسوم بوده و به نظر می رسد بیش از آنكه شكل واقعی داشته باشد، شكل سیاسی و سمبلیك دارد. همچنین این نكته نیز باید مورد توجه قرار گیرد كه عربستان سعودی در حال حاضر در مجموعه شش كشور حوزه خلیج‌فارس موقعیت متزلزلی دارد.

زارعی با بیان اینكه شش كشور حوزه خلیج‌فارس اكنون به دو گروه ۳ به ۳ تقسیم شده‌اند، اضافه كرد: در یك سو عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین قرار داشته و در مقابل مجموعه كشورهای كویت، قطر و عمان قرار دارند كه مجموعه دوم با سیطره عربستان سعودی و شبه جزیره و تسری سیاست‌های ریاض در كل منطقه مخالف است. همچنین آنها با سیاست‌های ریاض به خصوص درباره ایران اختلافاتی جدی داشته و خواهان روابط منطقی، ‌دور از هیجانات سیاسی و بر پایه اعتماد و همكاری هستند.

وی در ادامه اظهاراتش افزود: در حالی كه كشورهای عربستان، بحرین و امارات بر مبنای توسعه خصومت و بی‌اعتمادی با ایران حركت كرده و به طور مشخص یك طرح ضدایرانی را دنبال می‌كنند. این مساله با مقاومت كشورهای قطر، كویت و عمان مواجه است. پادشاه عربستان برای اینكه بتواند توازن بین این دو مجموعه را بر هم زند دو كشور پادشاهی مراكش و اردن را به این مجموعه كشانده و موقعیت را به حالت ۳ به ۵ به نفع عربستان تغییر داده است.

این كارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به اینكه عربستان سعودی رشوه‌های زیادی تحت عنوان كمك‌های مالی به پادشاه اردن می‌دهد، گفت: این اقدام عربستان در جهت پیوند این كشورها به اتحادیه عربی است اما تاكنون نشانه‌های روشنی در میان اردن و مراكش مبنی بر الحاق این اتحادیه وجود ندارد.

زارعی با اشاره به مسائل حقوقی، ادامه داد: تلاش عربستان برای ایجاد یك كنفدراسیون عربی از نظر حقوقی نیازمند یك تثبیت ملی است و باید قوانین اساسی این كشورها را تایید كنند كه نیازمند رفراندوم حداقل دو سوم شهروندان این كشور است. از آنجایی كه بیشتر این كشورها نگاه مثبت به عربستان سعودی ندارند به نظر می‌رسد كه طرح كنفدراسیون عربی نتواند شانس زیادی در جهت كسب آرای مردمی داشته باشد.

وی افزود: همچنین كشورهای مورد اشاره نیز می‌دانند كه دست ایران در برابر یك طرح ضدایرانی بسته نبوده و ایران هم می‌تواند یك جبهه مقاومت از كشورهای دوست عربی‌اش ایجاد كرده و با این چینش جدید، مجموعه كشورهای اتحادیه‌ جدید عرب را به چالش بكشاند. قطعا اردن نمی‌خواهد كه در این جبهه قرار بگیرد زیرا این كشور با سوریه و عراق مرزهای طولانی داشته و ممكن است بدین شكل روابطش دچار چالش شود. به هر حال بر اساس همین اختلافات بود كه شورای همكاری خلیج‌فارس نتوانست تصمیم بگیرد و بحث درباره این مساله به آبان ماه یعنی شش ماه دیگر موكول شد.

این كارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینكه ادغام كشورهای عربی به نام اتحادیه عربی با مقاومت مردم روبرو می‌شود، افزود: عربستان از این طرح چند هدف را دنبال می‌كند؛ در درجه اول تلاش می‌كند كه منازعه ایرانی ـ عربی را تشدید كرده و تلاش می‌كند به نوعی مشكلات ناشی از بیداری اسلامی در سطح منطقه را جبران كرده و با تشكیل یك تشكل سیاسی آثار منفی بیداری اسلامی در حاكمیت‌ها را از بین ببرد و به عنوان یك قدرت محوری عمل كرده و حوزه نفوذ خود را در شبه جزیره توسعه دهد.

وی ادامه داد: البته در این راه با چالش‌های مختلفی مواجه است و به نظر می‌رسد عربستان سعودی یك مسیر طولانی در محیط بین‌المللی داشته باشد زیرا حتی كشورهای قدرتمند صنعتی مایل نیستند كه همواره از كریدور عربستان برای برقراری ارتباط با كشورهای شبه جزیره مانند كویت، یمن و ... استفاده كنند و ترجیح می‌دهند به صورت مستقل وارد مراودات تجاری و سیاسی شوند.