اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی در راستای اجرای مفاد توافق امضا شده با اسیران، تمامی اسیران دربند سلول انفرادی را از سلول‌ها خارج کرده و در زندان هداریم جمع کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع آگاه در داخل زندان هداریم، اسیران در بند سلول انفرادی پس از خروج از سلول‌های انفرادی، اکنون در میان دیگر اسیران دربند زندان هداریم هستند.

این منابع تصریح کردند که اسرای دربند سلول‌های انفرادی؛ از جمله "حسن سلامه"، "عاهد ابو غلمه"، "احمد سعدات" و "محمود عیسی" از اسیران دربند سلول‌های انفرادی زندان رامون و عباس السید، محمد عرمان و جمال ابو الهیجا از اسیران دربند سلول‌های انفرادی زندان جلبوع به همراه عبد الله برغوثی از سلول زندان الرمله، احمد مغربی، محمود العارضه، رزق رجوب و صابر ابو ذیاب از اسرای دربند سلول‌های زندان "ایشل"، ابراهیم حامد، رائد ابو ظاهر و باجس نخله از اسرای زندان عسقلان، ولید خالد، معتز حجازی و منذر الجعبه از اسرای دربند سلول‌های انفرادی زندان هشارون، ضرار سیسی اسیر دربند سلول‌های انفرادی زندان "هلی کیدار" همگی از سلول‌ها خارج شده و اکنون به زندان هداریم منتقل شده‌اند.

پس از انتشار این خبر و انتقال اسرای دربند سلول‌‌های انفرادی به زندان هداریم موجی از شادی و فریادهای الله اکبر تمامی زندان‌ها را در برگرفت.