رئیس‌جمهور جدید فرانسه امروز طی مراسمی رسما قدرت را از "نیکلا سارکوزی" تحویل می‌گیرد.

به گزارش فارس به نقل از نشریه فرانسوی "۲۰ مینوت"، "فرانسوآ اولاند" امروز طی مراسمی رسما به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور جمهوری پنجم فرانسه سکان اداره امور را در این کشور در دست می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، "نیکلا سارکوزی" امروز طی مراسمی رسما قدرت را به اولاند واگذار می‌کند و به این ترتیب پس از ۱۷ سال بار دیگر سوسیالیست‌ها را بر رأس قدرت می‌آورد.

در همین راستا رئیس‌جمهور منتخب فرانسویان ساعت ۱۰ صبح امروز به وقت محلی فرانسه در کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) حضور خواهد یافت تا طی مراسمی رسمی و تشریفاتی قدرت را از سارکوزی تحویل بگیرد.

پس از واگذاری قدرت به اولاند برخی مراسم نمادین امروز در پاریس برگزار خواهد شد و سپس رئیس‌جمهور جدید فرانسه نخست‌وزیر دولت را معرفی خواهد کرد.

اولاند ۵۷ ساله امروز پس از گفت‌وگویی ۲۰ دقیقه‌ای با سارکوزی وی را تا پلکان جلوی عمارت الیزه همراهی خواهد کرد و پس از آن مراسم انتصاب رئیس‌جمهور جدید در طبقه همکف کاخ الیزه برگزار خواهد شد.