اخیرا سندی در شبکه‌های اینترنتی منتشر شده که در آن اقدام عمرو موسی وزیر خارجه سابق حسنی مبارک علیه انقلاب مردمی ۲۵ ژانویه مصر را به اثبات می‌رساند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری النخیل، این سند تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۱ را دربردارد و توسط مردان بسیار نزدیک به حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر یعنی "فتحی سرور"، رئیس پارلمان الشعب و "مفید شهاب"، یکی از وزرای سابق مصر و "زکریا عزمی"، رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری این کشور، صادر شده است.

در این سند این مقام‌های رژیم سابق مصر از "عمرو موسی" می‌خواهند با تشکیل کمیته‌ای به نام "کمیته اندیشمندان" و رفتن به میدان التحریر هنگام تجمع انقلابیون آنها را به پایان دادن به تظاهرات و آرام کردن اوضاع تشویق و راضی کند، چون موسی دارای جایگاه مردمی و قدرت تاثیرگذاری در بین مردم است.

در متن این سند که به پیوست خبر آمده می‌خوانیم که از عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب خواسته می‌شود، در پایان دادن به بحران تجمع‌کنندگان در میدان التحریر با توجه به جایگاه مردمی‌اش دخالت کند.

به همین منظور عمرو موسی و برخی از شخصیت‌های مذهبی و وزرشی و هنری مکلف می‌شوند، با تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته اندیشمندان" با افراد تجمع کننده و حاضر در میدان التحریر گفتگو کرده و آنها را راضی به پایان دادن به اعتصاب و ترک میدان التحریر کنند.

صاحبنظران معتقدند، انتشار این سند در شرایط کنونی که عمرو موسی به شدت درگیر رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری است، بر جذب آرای وی تاثیر منفی خواهد گذاشت و سخنان کسانی‌ که وی را "مزدور" رژیم سابق مصر می‌نامند ، به اثبات می‌رساند.

اما آنچه در این بین سوال برانگیز است، اینکه آیا پس از انتشار این سند آیا موسی بار دیگر تاکید خواهد کرد که از معارضان رژیم حسنی مبارک بوده است یا خیر.