احزاب سیاسی الجزایر اعلام کردند در صدد رایزنی برای یکسان سازی مواضع خود درباره نتایج انتخابات پارلمانی این کشور بوده و این نتایج را نمی پذیرند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "الجزیره"، برخی از احزاب الجزایر گزینه یکسان سازی مواضع احزاب مخالف رابه عنوان وسیله ای مهم برای رد کردن نتایج انتخابات پارلمانی این کشور دانسته و به طور تلویحی به این نکته اشاره کردند که در صورت عدم لغو نتایج، پارلمان این کشور را تحریم می کنند.

رهبر ائتلاف الجزایر سبز – که سه حزب اسلامگرا یعنی جنبش جامعه صلح منتسب به اخوان المسلمون و دو جنبش النهضه و الاصلاح را در بر می گیرد- اعلام کرد که در صدد هماهنگی با سایر احزاب برای اتخاذ موضعی مشترک در قبال نتایج پارلمانی الجزایر هستند تا مسیر دموکراسی در این کشور اصلاح شده و کسانی که خواستار بازگشت الجزایر به قبل از اکتبر ۱۹۸۸ هستند، محدود شوند.

در اکتبر سال ۱۹۸۸ به دوره تک حزبی در الجزایر پایان داده شد و قانون اساسی جدید که در آن به تعدد احزاب و آزادی رسانه ها اشاره شده بود، تصویب شد.

از سوی دیگر "عبدالله جاب الله" ، رهبر جبهه عدالت و توسعه (اسلامگرا) تهدید کرد همه احزابی که به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور اعتراض دارند، از پارلمان خارج خواهند شد.

"جاب الله" که تاکنون ۲ بار برای پست ریاست جمهوری در الجزایر در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ کاندیدا شده بود، یادآور شد که اگر احزاب مخالف موضع واحدی را اتخاذ کنند، جبهه عدالت و توسعه در صدر احزابی خواهد بود که از پارلمان خارج می شود.

بر اساس نتایج رسمی انتخابات الجزایر، جبهه آزادیبخش ملی حاکم ۲۲۰ کرسی از اصل ۴۶۲ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد و تجمع ملی دمکراتیک که همپیمان حزب جبهه آزادیبخش ملی است، ۶۸ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد.