سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره همجنسگرایان بازتاب های گسترده ای در این کشور داشته به گونه ای که کاریکاتوریست ها نیز با نگاه خود به تحلیل این رویکرد "باراک اوباما" پرداخته اند.

اوباما در هفته گذشته در سخنانی حق همجنسگرایان برای ازدواج را به رسمست شناخت، اقدامی که خشم مذهبیون آمریکا را برانگیخت و موجب شد تا بسیاری از سیاستمدارن این کشور اعلام کنند که اوباما این کار را با هدف کسب آرای همجنسگرایان امریکا در انتخابات ماه نوامبر انجام داده است.

بسیاری همچون "میت رامنی" نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ازدواج بین جنس های مختلف را یک سنت دیرین و مذهبی دانسته و به شدت از اوباما انتقاد کرده است.

"رند پل" از اعضای کنگره آمریکا با انتقاد از اظهارات اوباما در خصوص همجنسگرایان گفت : گمان نمی کنم سخنان اوباما در خصوص همجنسگرایان بتواند این افراد را جذب کند. این جمهوریخواه اهل کنتاکی در ادامه افزود : رئیس جمهور جدیدا بر روی مسئله ازدواج تمرکز کرده و سخنان وی در مورد همجنسگرایان نیز در همین ارتباط ایراد شده، شما می توانید مرا یک فرد بدگمان تصور کنید اما من مطمئنم که این رویکرد اوباما نمی تواند همجنسگرایان را به وی متمایل کند.

نظرسنجی های موسسه گالوپ و روزنامه یواس ای تودی نشان می دهد که بسیاری از رای دهندگان مستقل بعد از این اقدام اوباما اعلام کرده اند که تصمیم رئیس جمهور موجب شده تا آنها در تصمیم خود برای انتخاب نامزد مناسب تجدید نظر کنند. از سوی دیگر ۴۵ درصد از مردم امریکا اعلام کرده اند که این تصمیم اوباما را تائید نمی کنند.

جامعه همجنسگرایان امریکا از قبل نیز یکی از حامیان مالی اصلی اوباما بوده است. با این حال، "پاول گری"، یکی از حامیان بزرگ مالی اوباما بر این باور است که حمایت از همجنس ‌بازان نخواهد توانست چندان بر معادلات انتخاباتی تاثیر گذارد. "دیارمید مارتین" اسقف دوبلین گفت موضع کلیسا "بسیار روشن" است که ازدواج باید بین یک مرد و یک زن باشد. او گفت: مقصود این نیست که از حقوق مردم در زندگی شان نباید حفاظت شود. اما برای کلیسا، ازدواج یک نهاد اجتماعی نیست که بتواند تغییر داده شود. مقوله ای است که به تعالیم اساسی کلیسا تعلق دارد.