مجلس شعب (مردم) مصر با ارسال ابلاغیه‌ای فوری به دادستان كل این كشور یكی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به فساد مالی متهم كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبكه الجزیره، سعد الكتاتنی، رئیس مجلس شعب مصر كه بخش قانونگذاری را بر عهده دارد، با ارسال ابلاغیه‌ای فوری به دادستان كل این كشور احمد شفیق، یكی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر را به فساد در امور مالی متهم كرد.

در این ابلاغیه كه توسط عصام سلطان، معاون الكتاتنی به دادستان كلی ارائه شده، آمده است: احمد شفیق در سال ۱۹۹۳ دوره ریاست جمهوری حسنی مبارك، یكی از زیباترین و گران‌ترین اراضی مصر را كه حدود ۴۰ هزار و ۲۳۸ متر بوده است به جمال و علاء مبارك پسران حسنی مبارك، فروخته است. این در حالی است كه زمین مذكور جزو اموال دولتی متعلق به مجمع همكاری نیروی هوایی بوده است.

در این بیانیه همچنین اعلام شده كه احمد شفیق در زمان عقد این قرارداد ریاست مجمع همكاری را برعهده داشته و زمین مذكور را كه هر متر آن در سال ۱۹۹۳ برابر با ۸ پوند مصری بود به مبلغ ۷۵ قرش (پول رایج مصر برابر ده ملیم. هر هزار ملیم یک پوند مصری است) فروخته بود.

در همین حال، احمد شفیق ضمن رد این اتهامات اعلام كرد: هر كس علیه من سندی دارد، آن را به دادستان تحویل دهد.

وی همچنین تاكید كرد كه هیچ ارتباطی میان او و پسران مبارك وجود نداشته است و این چنین اخبار دروغینی مانع از فعالیت وی برای تبلیغات انتخاباتی‌اش نمی‌شود.

ستاد تبلیغاتی احمد شفیق نیز به نوبه خود این اتهامات را رد و اعلام كرد: شفیق در زمان جنگ فرسایشی میان اسرائیل و مصر دو فروند از هواپیماهای جنگی اسرائیل را منهدم كرده بود.

ستاد تبلیغاتی شفیق همچنین تاكید كرد، شفیق سهم بزرگی در تاریخ نظامی مصر دارد و حتی به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه خود نشان افتخار نیروهای هوایی را دریافت كرده است.