مردم از شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین با شعار "لیبک عیسی قاسم" در منامه استقبال کردند تا تاکید کنند همچنان به انقلاب این کشور وفادار هستند.

به گزارش مانیتورینگ فارس، مردم در بحرین همزمان با ورود شیخ عیسی قاسم از رهبران مذهبی در این کشور به مسجد سلمان فارسی از وی استقبال کردند.

مردم با سر دادن شعارهایی بر ادامه انقلاب و مبارزه تاکید کردند و هرگونه طرح مشترک عربستان با رژیم آل خلیفه را باطل دانستند.

مردم در بحرین در حالی به شعارهای خود برای سرنگونی رژیم ال خلیفه ادامه می دهند که رژیم حاکم در نظر دارد کشور بحرین را به عربستان ملحق کند.