دالایی لاما از هشدارها به وی مبنی بر تلاش ماموران چینی برای كشتن وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دالایی لاما،‌ رهبر معنوی بودایی‌های تبت در مصاحبه‌ای انحصاری با هفته‌نامه ساندی تلگراف فاش ساخت كه از داخل تبت گزارش‌هایی به وی منتقل شده مبنی بر اینكه ماموران چینی تعدادی از زنان تبتی را آموزش داده‌اند تا طی ماموریتی با وانمود كردن به اینكه به عنوان مرید خواهان دعای خیر دالایی لاما هستند وی را مسموم كرده و بكشند.

دالایی لاما اظهار داشت كه وی به توصیه مقام‌های امنیتی هندی در یك كمربند امنیتی قدرتمند در معبد خود واقع در شهر دارامسلا در دامنه‌های رشته كوه هیمالیا زندگی می‌كند.

دالایی لاما با وجود اینكه یكی از مورد احترام‌ترین رهبران معنوی و مذهبی جهان است دشمنانی را در چین و در میان برخی فرقه‌های بودایی دارد.

دستیاران دالایی لاما این گزارش‌ها را تایید نكرده‌اند اما بر ضرورت وجود تدابیر امنیتی شدید برای وی تاكید كردند.

دالایی لاما در این مصاحبه گفت: ما برخی اطلاعات را از جانب تبت دریافت كردیم این اطلاعات مبنی بر این بود كه برخی ماموران چینی به آموزش تبتی‌ها به ویژه زنان می‌پردازند تا با استفاده از سم و در حالی كه مو و روسریشان آغشته به سم است وانمود كنند كه به دنبال دعای خیر و لمس دستان من هستند.

وی همچنین تاكید كرد كه ‌فكر می‌كند دولت چین پس از مرگ وی در پیدا كردن جانشین وی مداخله كند و این بدین معنی است كه وی ممكن است آخرین دالایی لاما باشد و ممكن است تبتی‌ها تصمیم بگیرند تا این سلسله را رها كنند.

دالایی لاما عنوان داشت كه تعدادی از راهبان جوان بودایی همچون كارماپا لاما ممكن است به عنوان رهبر معنوی بودایی‌های تبت ظهور پیدا كند.

وی اظهار داشت كه به رغم روابط سرد با پكن معتقد است كه چین بالاخره از موضع سرسختانه خود عدول كرده و به منظور حراست از رشد اقتصادی كشور اصلاحات دموكراتیك را در پیش خواهد گرفت.

وی تاكید كرد: رهبران چین باید از منطق بودایی برای غلبه بر سوء‌ظن و خشم خود استفاده كنند اما در عین حال اعتراف كرد كه وی نیز برای كنترل خلق و خوی خود تلاش زیادی را انجام داده است.

دالایی لاما قرار است فردا به انگلیس برود تا جایزه ۱ / ۱ میلیون پوندی تمپلتون را به سبب حمایت از دانش به عنوان یكی از عناصر حیاتی زندگی مذهبی در كلیسای سنت‌پل دریافت كند.