دادگاه کیفری مرکزی عراق برای دومین بار متوالی جلسه محاکمه غیابی طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق را که به حمایت و ارتکاب اقدامات تروریستی متهم شده است، به تعویق انداخت.

به گزارش فارس به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، دادگاه کیفری جنایی مرکزی عراق برای بار دوم جلسه محاکمه غیابی الهاشمی را که هم اکنون در ترکیه به سرمی برد، به روز سه شنبه آینده موکول کرد.

طارق الهاشمی درگفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که تعویق محاکمه وی براساس اعتراض وکلای مدافع به تداخل اختیارات دو دادگاه استیناف و جنایی درباره تفکیک اتهامات وارده به وی صورت گرفت.

الهاشمی که حضور در دادگاه جنایی مرکزی را نمی پذیرد، شورای قضایی عراق را به نقض قانون اساسی متهم کرده است که ماده ۹۳ آن می گوید دادگاه فدرال مسئول رسیدگی به پرونده های متعلق به صاحبان پست های کلیدی است.

دادگاه براساس چهارمین شکایت استیناف پی درپی تیم وکلای مدافع جلسه دادگاه را به تعویق انداخت.

موید العزی رئیس تیم وکلای مدافع الهاشمی گفت که آنها شکایتی را در دو زمینه ارایه کرده اند نخست اینکه آنچه روی داده است با قانون اساسی مغایرت دارد و دوم اینکه اشتباهات ریشه ای در تحقیقات صورت گرفته است.

شورای عالی قضایی روز پنجشنبه تصمیم گرفت که الهاشمی را به اتهام سه مورد جرم قتل به طور غیابی محاکمه کند.

پلیس بین الملل (اینترپل) روز سه شنبه حکم جلب بین المللی الهاشمی را صادر کرد اما ترکیه از تحویل وی خودداری کرده است.

طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق به اعتراف محافظانش در حمایت از تروریسم در عراق و ارتکاب اقدامات تروریستی دست داشته است.

الهاشمی بعد از متهم شدن به منطقه کردستان در شمال عراق و از آنجا با هواپیمای اختصاصی نخست وزیر قطر به این کشور فرار کرد و در ادامه به عربستان و در نهایت به ترکیه رفت.