هیئتی از رهبران جنبش فتح به ریاست "نبیل شعث" عضو کمیته مرکزی این جنبش از طریق گذرگاه بیت حانون در شمال نوار غزه وارد غزه شد.

به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری"فلسطین الیوم"، هیئت فتح به ریاست شعث عصر دیروز وارد غزه شد.

این هیئت شامل "محمد المدنی" عضو کمیته مرکزی فتح و "امین مقبول" دبیرکل شورای انقلابی این جنبش است.

هدف از سفر این هیئت به غزه که با بازدید از خیمه همبستگی با اسرای اعتصاب‌کننده غذا در میدان"سرباز گمنام" واقع در غزه آغاز شد، دیدار با نمایندگان گروه‌های ملی و اسلامی است.

این هیئت همچنین با هیئت عالی جدید رهبری فتح در غزه به منظور ساماندهی اوضاع داخلی این جنبش دیدار خواهد کرد.

در همین راستا "یحیی رباح" عضو هیئت رهبری جنبش فتح گفت که هیئت فتح در سفر به غزه با رهبران فتح در غزه نشست برگزار خواهد کرد و همچنین با رهبران حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی دیدار خواهد کرد.