با بسته شدن حوزه‌های مراکز رأی گیری در ساعت ۱۰ دیشب، شمارش آراء در حوزه های انتخاباتی با حضور نمایندگان نامزدها و رسانه‌ها آغاز شد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری سانا، با بسته شدن مراکز انتخاباتی در سوریه به روی مردم در ساعت ۲۲ دیشب، شمارش آراء انتخاباتی برای راهیابی نمایندگان مردم به مجلس آغاز شد، این اولین انتخاباتی است که در پی تصویب قانون جدید در سوریه برگزار می شود.

سانا گزارش داد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات در فضایی دموکراتیک نشان می دهد که شهروندان سوری تمایل زیادی دارند که به حق انتخاباتی خود در اراده آزاد برای انتخاب کسانی که می خواهند عازم مجلس کند، اعتقاد دارند.

مجلس سوریه ۲۵۰ کرسی دارد که ۱۲۷ عدد از این کرسی ها متعلق به کارگران و کشاورازان است و ۱۲۳ کرسی دیگر نیز به بخش های دیگر مردم سوریه تعلق دارد.

قاضی خلف العزاوی رئیس کمیته عالی انتخابات با پایان رأی گیری در مراکز انتخاباتی اعلام کرد که کمیته های انتخاباتی صندوق های رأی را در مقابل نامزد ها یا وکلای آنها و رسانه ها در مراکز انتخاباتی باز می کنند و آنها را شمارش می کنند.

وی تاکید کرد که بعد از شمارش، صورت جلسه ای تهیه می‌شود و صندوق ها بار دیگر پلمپ می شوند و به کمیته قضایی فرعی در بخش انتخاباتی مربوطه در استان تحویل داده می شوند، در این مرحله نیز یک صورتجلسه تدوین می شود که یک نسخه از آن برای کمیته انتخاباتی ارسال می شود و نسخه دوم آن در اختیار استانداری قرار می گیرد.

العزاوی ابراز داشت که در صورت وجود شکایت ها از سوی نمایندگان این شکایت ها بلافاصله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین گفت که نتایج انتخابات اعضای مجلس ملی زمانی اعلام خواهد شد که کمیته عالی انتخاباتی نتایج تمامی حوزه های انتخاباتی را دریافت کند.