منابع خبری دانمارک از اصلاح قوانین سخت گیرانه مهاجرتی در این کشور اروپایی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه کپنهاگ پست، وزارت دادگستری دولت دانمارک طرحی را ارائه کرده است که مطابق آن قرار است قوانین سخت گیرانه مهاجرتی در دانمارک تسهیل شود.

این قوانین سخت گیرانه در آخرین روزهای حضور دولت افراطی قبلی در دانمارک، یعنی دولت راسموسن به تصویب رسید.

گروه‌های مدافع حقوق بشر در آن زمان اعتراضات زیادی به دولت راسمسون و جریان افراطی ضد مهاجرت در دانمارک کردند اما دولت کپنهاگ بر سر مواضع خود پایبند بود.

هم اکنون دولت جدید دانمارک قصد دارد با تسهیل قوانین مهاجرت در این کشور از شدت اعتراض گروه‌های حقوق بشری تا حدودی بکاهد.

در کل کشور دانمارک نسبت به مسئله مهاجرت نگاه سخت گیرانه تری نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر دارد.