انتشار نتایج انتخابات پارلمانی روز گذشته در صربستان حاکی از آن است که رئیس جمهور پیشین این کشور باید برای تصدی قدرت در دور دوم انتخابات با رقیب ناسیونالیست خود رقابت کند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، نخستین نتایج شمارش آرا انتخابات پارلمانی روز گذشته صربستان حاکی از این است که حزب حاکم همچنان بر مسند قدرت باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، حزب تازه تاسیس "مترقی" به رهبری "تومیسلاو نیکولیچ" سیاستمدارملی گرای افراطی نیز با فاصله کم پس از حزب لیبرال "بوریس تادیچ" رئیس جمهور پیشین صربستان بیشترین میزان آرا را به دست آورد. به این ترتیب که حزب لیبرال به رهبری تادیچ ۲۷ درصد آرا و حزب نیکولیچ حدود ۲۶ درصد آرا را به دست آوردند.

همچنین "ایویکا داچیچ" معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور همچنان که پیش‌بینی می شد، ۱۵.۲ درصد آرا را کسب کرد.

اگر حزب تادیچ بیشترین میزان آرا را به دست آورد اما وی باید در دور دوم انتخابات که ۲ هفته آتی در ۲۰ ماه می (۳۱ اردیبهشت) برگزار می‌شود، برای تصدی این سمت با نیکولیچ رقابت کند.

پیش از این تادیچ در ۲ دور از انتخابات در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ با نیکولیچ رقابت کرده بود که در هر ۲ بار وی راشکست داده بود.

نرخ مشارکت مردمی در انتخابات روز گذشته ۵۸.۷ درصد اعلام شد.