مردم یمن با برگزاری تظاهرات مقابل سفارت رژیم سعودی در شهر صنعا دخالت‌های سعودی‌ها در امور داخلی کشورشان و برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی سعودی با اتباع یمنی زندانی در عربستان را محکوم کردند.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های یمنی، مردم یمن در تظاهرات خود مقابل سفارت سعودی با سردادن شعار و حمل پلاکارد تاکید کردند که رفتار نیروهای امنیتی سعودی با اتباع یمنی در زندان‌ها با اصول و مبانی دین اسلام و همه قوانین بین المللی مغایرت دارد.

مردم یمن در تظاهرات خود با اتباع کشورشان که از هشت روز پیش در زندانهای عربستان دست به اعتصاب غذا زده اند، ابراز همبستگی کردند.

این شهروندان یمنی در اعتراض به بازداشت بدون اتهام خود و شکنجه در زندانهای رژیم سعودی اعتصاب غذا کرده اند.

شرکت کنندگان درادامه تظاهرات خود خواستار تحقیق العزی الذمار تبعه یمنی شدند که جان خود را بر اثر شکنجه در زندان های عربستان از دست داده است.

مردم یمن پیش از این نیز با برگزاری تظاهرات جلوی سفارت سعودی دخالت های آشکار مقام های این کشور در امور داخلی کشورشان و حمایت ریاض از علی عبدالله صالح دیکتاتور پیشین یمن را اعلام داشته بودند.

علی عبدالله صالح دیکتاتور پیشین یمن مدتی را به عربستان فرار کرد و به رژیم سعودی پناه برد.

اتباع یمنی در اعتراض به بازداشت و شکنجه خودشان بدون هرگونه اتهامی اعتصاب غذا کرده اند.

تظاهرکنندگان همچنین خواهان تحقیقات درباره پرونده العزی الذمار از بازداشت شدگان یمنی شدند که در پی شکنجه در زندان‌های رژیم سعودی جان خود را از دست داده است.