اصلاحات قوانین مستمری و بازنشستگی و همچنین تغییرات قوانین مالیاتی موجب شده تا هر لحظه ادارات بیشتری در انگلیس برای شرکت در تظاهرات و اعتصاب روز پنجشنبه اعلام آمادگی کنند.

به گزرش فارس به نقل از روزنامه گاردین، کارمندان بخش‌ها و ادارات مختلف انگلیس روز پنجشنبه در اعتراض به تغییر قوانین مستمری بازنشستگی، تظاهرات سراسری برگزار می‌کنند.

اصلاحات قوانین بازنشستگی در انگلیس موجب مخالفت اکثر اتحادیه‌های بخش‌های عمومی شده است. این اتحادیه‌ها بر این عقیده‌اند که این اصلاحات موجب می‌شود تا کارمندان حق بیمه بازنشستگی بیشتری بپردازند، دیرتر بازنشسته شوند و در نهایت در زمان بازنشستگی هم مستمری کمتری دریافت کنند.

خدمه شهری، اساتید، کارکنان بخش سلامت و درمان، کارکنان وزارت دفاع، افسران مهاجرت، و نیروی دریایی سلطنتی انگلیس از بخش‌هایی هستند که تاکنون به این تظاهرات و اعتصاب سراسری پیوسته‌اند. بر این اساس تخمین زده می‌شود که حداقل ۴۰۰هزار نفر در این اعتراضات شرکت داشته باشند.

نیروهای خارج از ماموریت پلیس (نیروهایی که خارج از ساعات شیفت کاری خود هستند) انگلیس هم که بر اساس قانون حق اعتصاب ندارند، روز پنجشنبه در لندن تظاهرات خواهند کرد. نیروهای پلیس در اعتراض به تغییر قوانین و کاهش دریافتی خود که ماحصل کاهش ۲۰درصدی بودجه پلیس بوده است، این تظاهرات را برگزار می‌کنند.

مراکز کاریابی، فرودگاه‌ها، دفاتر مالیاتی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش رانندگی، موزه‌ها و پایگاه‌های نظامی از مراکزی هستند که در اثر اعتصاب این هفته مختل می‌شوند. این اعتصاب‌ها در سرتاسر انگلیس از جمله لندن، بیرمنگام، گلاسگو، و لیورپول برگزار می‌شود.

بازگشت انگلیس به رکود اقتصادی و اعتراضات گسترده مردمی در انگلیس به کابوسی برای دیوید کامرون نخست وزیر ناموفق انگلیس بدل شده است.