مردم فرانسه پس از شکست سارکوزی در پایتخت و دیگر شهرهای مهم این کشور جشن گرفتند و رئیس جمهور جدید این کشور اعلام کرد که سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مورد بازبینی قرار خواهد داد.

به گزارش مانیتورینگ فارس، طرفداران فرانسوا اولاند همزمان با پیروزی در انتخابات ریاست جمهور فرانسه با حضور در خیابان‌های پاریس جشن گرفتند.

فرانسوی‌ها که از خداحافظی نیکلا سارکوزی از قدرت خوشحال بودند، جشن پیروزی را در دیگر شهرهای بزرگ فرانسه نیز برگزار کردند.