دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از ساعت ۸ صبح دیروز به وقت محلی فرانسه در حوزه‌های اخذ رأی در سراسر این کشور آغاز شد و تا ساعت ۲۰ دیشب در شهرهای بزرگ این کشور ادامه داشت.

به گزارش مانیتورینگ فارس، انتخابات در فرانسه در حالی برگزار ‌شود که گزارش‌ها نشان دهنده حضور مردم بود و بسیاری از ناظران حضور مردم را نشان پاسخ "نه" مردم به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت نیکلا سارکوزی می دانستند.