نخست وزیر ترکیه در واکنش به تصمیم موسسه مالی بین المللی استاندارد اند پور، در راستای تغییر درجه اعتبار مالی ترکیه از "مثبت" به "ساکن" این تصمیم را تبعیض آمیز و غیرقابل قبول توصیف کرد.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، به دنبال اعلام تغییر درجه اعتبار مالی ترکیه از مثبت به ساکن و افزایش رتبه کشورهای در آستانه ورشکستگی ایرلند و یونان از سوی موسسه مالی بین المللی استاندارد اند پورز، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نسبت به این تصمیم موسسه مذکور واکنش نشان داد.

اردوغان با تاکید بر اینکه کشور ترکیه علیرغم بحران مالی جهانی در حال رشد است از موسسه استاندارد اند پورز به دلیل تصمیم اخیر این موسسه به شدت انتقاد کرد و گفت این تصمیم در مورد ترکیه در حال رشد در حالی اتخاذ شده که کشورهای ورشکسته یونان و ایرلند به دلیل حمایت اتحادیه اروپا از این کشورها درجه اعتباری شان ارتقاء داده شده است.

نخست وزیر ترکیه تصریح کرد اگر موسسه استاندارد اند پورز بخواهد این گونه ایده لوژیک عمل کرده و تصمیم گیری کند، ترکیه نیز این موسسه را به رسمیت نخواهد شناخت.