پلیس شهر پیشاور پاکستان خودروی کنسولگری آمریکا را به علت استفاده از پلاک جعلی توقیف و راننده آن را روانه زندان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در پیشاور، نیروهای امنیتی پاکستان پس از مشکوک شدن به یک خودروی کنسولگری آمریکا که در حال گشت‌زنی در شهر پیشاور بود، این خودرو را متوقف کردند.

آنان پس از بررسی مدارک این خودرو پی به جعلی بودن پلاک آن بردند.

"سیف الله خان" افسر پلیسی که مسئول تحقیق این پرونده است در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: خودروی کنسولگری آمریکا بدون هماهنگی در حال گشت‌زنی در شهر بود که توسط نیروهای پلیس متوقف و بعد از بررسی معلوم شد که پلاک خودرو جعلی می‌باشد.

پس از روشن شدن این موضوع، راننده این خودرو طبق قوانین پاکستان روانه زندان شد.

این در حالی است که خودروی کنسولگری آمریکا نیز توقیف شده است و در پارکینگ پلیس این شهر قرار دارد.