رهبر ترک‌های قبرس ضمن مخالفت با ادامه مذاکرات حل مناقشه این جزیره به صورت نامحدود، این کار را به آب در هاون کوبیدن تشبیه کرد.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، "درویش اراوغلو" رهبر ترک های جزیره قبرس طی اظهاراتی در بخش شمالی جزیره تصریح کرد که وی بر خلاف خواسته دیمیتریس کریستوفیاس رئیس جمهور قبرس با ادامه مذاکرات حل مناقشه فیمابین ترک ها و یونانی تبارهای جزیره به صورت نامحدود مخالف بوده و این کار را آب در هاون کوبیدن می داند.

اراوغلو خاطرنشان کرد که مذاکرات باید با لحاظ نمودن واقعیت های موجود در جزیره دنبال شود، کما اینکه یونانی تبارهای جزیره قصد ندارند از حاکمیت مطلق خود بر جزیره صرفنظر کنند. وی افزود علیرغم اینکه به عدم سازش متهم شده ولی از روزی که به عنوان رئیس جمهور بخش ترک نشین جزیره انتخاب شده تاکنون شش ماده را با طرف یونانی تبار جزیره مذاکره کرده، ولی وی معتقد است که مناقشه قبرس با اجرای خواسته های طرف مقابل غیرقابل حل است.

اراوغلو همچنین تصریح کرد به دنبال توقف مذاکرات در جزیره با ارسال نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از وی خواسته است تا کنفرانسی پنج جانبه با حضور دو طرف جزیره و سه کشور درگیر در مناقشه قبرس برگزار شود.