نتایج یك بررسی جدید در انگلیس نشان داد: اكثریت مردم این كشور تمایل دارند كه جمعه شب بهتر از هر شب دیگری در طول هفته بخوابند چون روز بعد از آن تعطیل هستند.

به گزارش سرویس «سلامت» ایسنا، این مطالعه روی ۲۰۰۰ شركت كننده انگلیسی آشكار ساخت، جمعه بهترین روزی است كه مردم می‌توانند در آن پس از یك هفته كاری كامل به طور مطلوب استراحت كنند و خواب شبانه مناسبی داشته باشند.

كارشناسان در این مطالعه می‌گویند مردم در روز قبل از روز تعطیل آخر هفته كه در اكثر كشورها روز جمعه است به این خاطر كه مجبور نیستند روز بعد برای رفتن به سركار از خواب بیدار شوند، معمولا استراحت كافی و مناسبی دارند و می‌توانند خستگی یك هفته كاری را از تن بدر كنند. این مطالعه هم چنین معلوم كرد كه انگلیسی به طور متوسط در شب قبل از تعطیلی آخر هفته ۹ ساعت می‌خوابند.

به گزارش روزنامه دیلی میل، این كارشناسان تاكید كردند خواب كافی در این شب از كل شب‌های هفته می‌تواند خستگی افراد را به شكل مطلوبی در كرده و به آنها كمك كند كه در طول هفته با انرژی بهتری كار و فعالیت كنند.