یک کارشناس غربی در مطلبی، داستان آمریکایی مربوط به کشته شدن اسامه بن‌لادن را زیر سؤال می برد و می نویسد: واقعیت آن است که رهبر القاعده در شش سال آخر زندگی خود یک رهبر منزوی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل آنتی وار، "گرت پورتر" در مطلبی در این باره می نویسد: چند روز پس از آنکه تفنگداران دریایی آمریکا اسامه بن لادن را در آبوت‌آباد پاکستان کشتند از آن به عنوان یک موفقیت عالی در عملیات نظامی یاد شد اما این داستان درست نبود و هیچ کدام از داستانهایی که درباره کشته شدن رهبر القاعده عنوان می شود درست نیستند.

وی می نویسد: اکنون روشن است که مقام های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) آشکارا هم نقش بن لادن در القاعده، زمانی که وی کشته شده، و هم چگونگی تمرکز این سازمان بر خانه وی در آبوت‌آباد پاکستان را بد معرفی می کنند.

پورتر می نویسد: در واقع طی شش سال اقامت بن لادن در آبوت آباد وی هرگز به عنوان رهبر القاعده نبوده بلکه بعنوان فردی بود که با عملیات‌های سازمان القاعده ارتباطی نداشته است.

این کارشناس در ادامه مطلب خود در آنتی‌وار می نویسد: برای نخستین بار باید عنوان کرد که داستان واقعی این است که بن لادن در خانه خود به این دلیل بوده که وی از سوی رهبری القاعده مجبور به زندگی در تبعید شده بوده است.

در ادامه این مطلب آمده است: ادعای سیا که بن لادن را بعنوان رهبر القاعده یافته دروغ است. در حقیقت تمرکز شدید بر خانه وی در ابوت آباد در نتیجه اطلاعات مهمی بوده که از سوی اطلاعات پاکستان ارائه شده بود.