تظاهرات‌کنندگان یمن دیروز در اعتراض به اهمال وزارت دفاع و وزارت کشور در قبال حمایت از شهروندان یمنی در قبال لباس‌شخصی‌های وابسته به پلیس، خیابان منتهی به سفارت آمریکا در صنعاء را بستند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "التغییرنت"، شهروندان یمنی در تظاهرات دیروز خود خیابانی که از میدان "التغییر" و محله "الدائر" به محله‌ای که سفارت‌ آمریکا در آن واقع است، منتهی می‌شود را بستند.

دلیل این اقدام تظاهرات‌کنندگان، اعتراض به کشته شدن دو شهروند یمنی بدست افرادی مسلح سوار بر موتورسکلت شخصی بود.

به گفته منابع آگاه، شهروندان یمنی، جاده‌ای را که در آن دو یمنی بدلیل تیراندازی افرادی با لباس شخصی کشته شده بودند، بستند و معتقدند که قاتلان از نیروهای پلیس بوده‌اند.

این حادثه به هفته گذشته برمی‌گردد که افرادی مسلح سوار بر دو موتور سیکلت با لباس شخصی به سوی دو شهروند یمنی تیراندازی کردند و موجب کشته شدن آنها شدند. قاتلان پس از دستگیری به پلیس تحویل داده شدند. مردم خواستار محاکمه این افراد شدند اما پلیس از این اقدام خودداری کرد.

یک منبع آگاه پس از تشریح این حادثه گفت که کامل مشخص است که این قتل با هماهنگی پلیس صورت گرفته است بویژه اینکه به دو فردی که زخمی روی زمین افتاده بودند؛ امداد رسانی نشد و به بیمارستان نیز منتقل شدند و به مقر پلیس انتقال داده شدند.

این اقدام نیز با هیچ واکنشی از سوی دو وزارت‌خانه دفاع و کشور همراه نبود به همین دلیل مردم در محل این حادثه تجمع کرده‌اند و خیابان را بسته‌اند.