رئیس جمهوری تونس برای پنجمین بار از زمان فرار زین العابدین بن علی دیکتاتور پیشین این کشور به عربستان در ۱۴ ژانویه سال ۲۰۰۱ میلادی حالت فوق العاده در این کشور را تمدید کرد.

به گزارش فارس، در بیانیه ریاست جمهوری تونس که یک نسخه آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت، آمده است: بعد از رایزنی با رئیس مجلس ملی و نخست وزیر، رئیس جمهور فرمانی را درخصوص تمدید حالت فوق العاده در سراسر کشور از آغاز ماه مه سال ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوئیه سال ۲۰۱۲ میلادی صادر کرد.

این پنجمین بار است که حالت فوق العاده از زمان فرار بن علی در تونس تمدید می شود.

تونس حالت فوق العاده را اولین بار در ۱۴ ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی وضع کرد.

ناظران تمدید قانون حالت فوق العاده برای پنجمین بار پی درپی را به ادامه اعتراضات اجتماعی و ناآرامی های کارگری، تحصن ها و ناامنی در برخی مناطق تونس مرتبط می دانند.

این قانون به وزیر کشور اختیار می دهد که بدون دریافت حکم قضایی افراد را تحت اقامت اجباری قرار داده و ممنوعیت رفت و آمد اعمال کند.

قانون حالت فوق العاده همچنین به وزیر کشور اختیار بازرسی فروشگاهها در طول شبانه روز، نظارت بر مطبوعات و پخش رادیویی، سالن های سینما و تئاتر را بدون نیاز به حکم قضایی می دهد.