مردم بحرین بار دیگر با آمدن به خیابانها بر ضرورت برآورده شدن خواسته های مشروع خود و مخالفت با اصلاحات اخیر صوری قانون اساسی تاکید کردند.

به گزارش فارس به نقل از رسانه های بحرینی، مردم بحرین در همبستگی با بازداشت شدگان تظاهرات کرده و مخالفت خود را با اصلاحات قانون اساسی رژیم آل خلیفه اعلام کردند.

شاه بحرین دو روز پیش اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی را تایید کرد اما مخالفان این اصلاحات را صوری و کودتا علیه راهکار سیاسی در بحرین دانستند.

همزمان شیخ عیسی قاسم از روحانیون بحرینی نیز تاکید کرد که این اصلاحات ظاهری است و اراده ملت را سلب می کند.

وی تاکید کرد که خشونت های رژیم بحرین هرگز جنبش مردمی را متوقف نخواهد کرد.

درهمین حال، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین نیز نوع اصلاحات اخیر را برملا کننده نبود ذهنیت اصلاحات در رژیم بحرین دانست.

کشور بحرین از بیش از یکسال پیش صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.