محققان ایرانی برای نخستین بار در جهان موفق به آنژیوگرافی عروق كرونری قلب گوسفند به روش Seldinger در مركز قلب و عروق شهید رجایی شدند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دكتر امیردربندی آذر، مسوول بخش آزمایشگاه تحقیقات تجربی(آزمایشگاه حیوانات) مركز قلب و عروق شهید رجایی گفت: برای نخستین بار در كشور آنژیوگرافی عروق كرونری قلب گوسفند برای بررسی روشهای درمان سكته های قلبی با استفاده از نوعی سلول های بنیادی و بدون نیاز به جراحی باز قلبی توسط تیم مجرب پزشكی دكتر مجید كیاور( متخصص قلب و عروق و اینترونشالیست)، دكتر شبنم مددی (متخصص قلب و عروق)، دكتر پیمان كیهان ور ( پزشك و دانشجوی دكتری تخصصی نانو تكنولوژی پزشكی) و دكتر امیر دربندی آذر (دكتری دامپزشكی) در آزمایشگاه تحقیقات تجربی مركز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران انجام شد.

مسوول بخش آزمایشگاه تحقیقات تجربی افزود: این تحقیقات از آنجایی كه جهت آنژیوگرافی نیازی به جراحی برای رسیدن به شریان فمورال گوسفند نبود برای اولین بار در دنیا انجام پذیرفته است.

دربندی خاطرنشان كرد: این پروژه نوآورانه كه به صورت مشترك بین این مركز و دانشكده فن آوریهای نوین پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران انجام می‌شود، حاصل همكاری تیمی پروژه های تحقیقاتی پیشرفته در حیطه های نانومدیسین، سلول های بنیادی و تصویربرداری مولكولی می باشد كه زیر نظر دكتر سیدمهدی رضایت و دكتر جعفر آی به عنوان اساتید راهنما و به عنوان طرح تحقیقاتی در راستای پایان نامه دكتر پیمان كیهان ور در حال انجام می باشد و آزمایش‌ها و تحقیقات دیگری هم در دست بررسی می باشد كه در صورت گرفتن جوابی مناسب در آینده اعلام خواهد شد