تظاهرات‌های گسترده سال گذشته در انگلیس با دستگیری‌های گسترده و سرکوب شدید مردم از سوی پلیس همراه شد و هنوز هم افراد زیادی در آستانه محکومیت به دلیل شرکت در تظاهرات قرار دارند.

به گزارش فارس به نقل از شبکه بی‌بی‌سی، صدها نفر از کسانی که در اعتراضات سال گذشته لندن شرکت داشته‌اند، هنوز برای محاکمه در دادگاه در لیست انتظار قرار دارند.

بر اساس آمارهای به دست آمده از سرویس دادستانی سلطنتی انگلیس، در حال حاضر ۴۵۰ پرونده وجود دارد که هنوز دادگاه آن‌ها شروع نشده، و ۲۰۰ مورد دیگر هم در مرحله محاکمه قرار دارند. هر هفته بیش از ۱۲ پرونده به لیست دادستانی سلطنتی انگلیس افزوده می‌شود.

"آلیسون ساندرز" از سرویس دادستانی سلطنتی انگلیس عنوان کرده است که تاکنون پرونده بیش از ۲۰۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفته که از این میان، ۸۳درصد افراد مجرم تشخیص داده شده‌اند و برای آن‌ها محکومیت در نظر گرفته شده است.

ساندرز با اشاره به واحدی که برای رسیدگی به پرونده تظاهرات‌های لندن در دادستانی تشکیل شده، عنوان می‌کند که سر این واحد به طرز وحشتناکی شلوغ است.

این آمارها نشان می‌دهد افراد در این دادگاه‌ها به دلیل حضور در تظاهرات به طور متوسط به ۱۴ ماه حبس محکوم شده‌اند.

کریسپین بلونت وزیر دادگستری انگلیس عنوان کرده است که قضاوت سریع و قاطع، به سیستم قانونی کمک کرده است تا اعتراضات را متوقف کند.

دادگاه عالی انگلیس هم پیش از این اعلام کرده بود کسانی که در اعتراضات حضور داشته‌اند، شایسته محکومیت‌های شدیدتر هستند.