بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت جدید اردن امروز در حضور پادشاه این کشور سوگند یاد خواهد کرد.

به گزارش فارس، بر اساس اعلام برخی منابع سیاسی آگاه در اردن، دولت جدید اردن به ریاست "فایز طراونه"، امروز در حضور "عبدالله دوم" پادشاه این کشور سوگند یاد خواهد کرد.

طراونه که از روز جمعه گذشته کار رایزنی خود را جهت انتخاب اعضای دولتش آغاز کرده، تا کنون با روسای پارلمان، سنا و نیز شخصیت های سیاسی و حزبی این کشور دیدار و در رابطه با ترکیب کابینه اش با آنان بحث و تبادل نظر کرده است.

طراونه بر خلاف نخست وزیران پیشین، بسیار تلاش دارد تا ترکیب دولتش پیش از سوگند خوردن در برابر پادشاه آشکار نشود.

شنیده ها حاکی از آن است که نخست وزیر اردن تعدادی از وزرای پیشین این کشور از جمله أمیهٔ طوقان، ناصر جودهٔ، جعفر حسان، یحیی الکسبی، عبداللطیف وریکات، عبدالسلام العبادی، خلیف الخوالدهٔ، علاء البطاینهٔ، محمد الرعود، نایف الفایز و حیا القرالهٔ را در کابینه خود ابقا خواهد کرد.

همچنین نخست وزیر اردن قصد دارد تا با ادغام چند وزارتخانه‏، تعداد وزارتخانه های این کشورا از ۳۰ به ۲۰ وزارتخانه کاهش دهد.

کارشناسان احتمال می دهند که وزارتخانه های فرهنگ، جوانان، محیط زیست، شهرداری ها، امور پارلمانی دولت، امور نخست وزیری، توسعه سیاسی، آموزش و پرورش و آموزش عالی از جمله وزارتخانه هایی باشند که شامل این ادغام شوند.

در پی استعفای ناگهانی "عون خصاونه" نخست وزیر اردن، پادشاه این کشور "فایز طراونه" را به عنوان جانشین وی انتخاب کرد.