گروهی نقابدار در خلال مراسم روز کارگر در شهر استانبول ضمن آسیب رساندن به اموال و اماکن عمومی با سنگ و چوب به نیروهای امنیتی حاضر در محل برگزاری مراسم حمله‌ور شدند.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، در مراسم اول ماه می روز کارگر در شهر استانبول، گروهی نقابدار که تعداد آنان کمتر از یکصد نفر بود، اقدام به حرکات تحریک آمیز کرده و به برخی مغازه‌ها و بانک‌های پیرامون محل برگزاری مراسم آسیب رساندند.

این عده در منطقه مجیدیه کوی استانبول ضمن حمله‌ور شدن به مغازه‌ها و بانک‌های اطراف اقدام به راهپیمایی به سوی میدان تقسیم نموده و به نیروهای امنیتی با سنگ و چوب حمله‌ور شدند.

این در حالی است که پلیس استانبول هیچ‌گونه مداخله جدی به این افراد ناشناس نکرد.