حدود ۲۰ هزار نفر از مردم تونس روز سه شنبه در پایتخت این کشور تظاهرات کرده و خواستار ایجاد فرصت های شغلی برای صدها هزار فرد بیکار در تونس شدند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "الیوم السابع"، این تظاهرات بر اساس فراخوان "اتحادیه کل مشاغل تونس" و چند اتحادیه دیگر با حضور ۲۰ هزار نفر از مردم تونس در پایتخت این کشور برگزار شد و مردم با حضور در خیابان "حبیب بورقیبه" تظاهرات کرده و خواستار ایجاد فرصت های شغلی در این کشور شدند.

تظاهرات کنندگان که پرچم های تونس را با خود حمل می کردند، شعارهای "شغل..آزادی...کرامت...وحدت ملی" سر می دادند که از این شعارها در زمان انقلاب تونس در دسامبر سال ۲۰۱۰ نیز استفاده می شد.

این بزرگترین تظاهرات مردم تونس پس از آن بود که وزارت کشور تونس در ۱۰ آوریل ممنوعیت برگزاری تظاهرات در این کشور را لغو کرد.

خیابان "حبیب بورقیبه" نمادی خاص در تونس محسوب می شود و به فضای خاصی برای اعتراضات مردمی تبدیل شده است؛ زیرا تظاهرات روز ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ که به فرار "زین العابدین بن علی" به عربستان منجر شد، در این خیابان انجام شد.

میانگین بیکاری در تونس که حدود ۱۱ میلیون جمعیت دارد، در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۴ درصد بوده که بر اثر نابسامانی اوضاع اقتصادی این کشور پس از انقلاب تونس، نرخ بیکاری به ۱۹ درصد رسیده است.