نتایج تحقیقات پژوهشگران كانادایی نشان می‌دهد: بازی‌های ویدئویی حتی برای مدت زمان كوتاه می‌تواند باعث افزایش فعالیت مغزی و بهبود دقت بصری افراد شود.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این پژوهش امواج مغزی ۲۵ داوطلب كه تا كنون بازی ویدئویی انجام نداده‌اند، قبل و بعد از انجام بازی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بررسی‌ها حاكی از افزایش فعالیت مغزی و بهبود چشمگیر در دقت بصری افرادی است كه بازی‌های اكشن انجام داده‌اند.

«ایان اسپنس»، پژوهشگر روانشناس دانشگاه تورنتو با اشاره به یافته‌های این تحقیق اظهار كرد: در زمان بازی‌های اكشن، فرد تلاش زیادی برای یافتن شیء مورد نظر در یك میدان گسترده بصری می‌كند كه همین امر می‌تواند دقت بصری، توانایی تشخیص و واكنش سریع فرد را بهبود بخشد، البته نمی‌توان ادعا كرد كه این تغییرات مغزی نتیجه مستقیم انجام بازی‌های ویدئویی است.

دقت بصری و قدرت عكس‌العمل سریع در بسیاری از كارهای روزمره مانند رانندگی یا بررسی تغییرات بر روی صفحه نمایش و رادار مورد نیاز است.