وزارت امور خارجه انگلیس در سال ۲۰۱۱ مبلغ دو میلیون دلار برای به اصطلاح «توسعه دموکراسی و حقوق بشر» در روسیه هزینه کرده و همین بودجه نیز برای این منظور در سال ۲۰۱۲ در نظر گرفته است.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «نووستی»، مقامات لندن در سال ۲۰۱۱ مبلغ ۱.۲۵ میلیون پوند استرلینگ (حدود ۲ میلیون دلار) برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در روسیه هزینه کردند و در سال جاری هم دقیقا این مبلغ پول برای این منشور در نظر گرفته شده است.

این مطلبی است که در گزارش وزارت امور خارجه انگلیس در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان که روز دوشنبه انتشار یافت، به آن اشاره شه است.

دفتر امور خارجی وزارت خارجه انگلیس در این گزارش یادآور شده است که وضعیت حقوق بشر در روسیه در سال ۲۰۱۱ همچنان مورد نگرانی شدید قرار دارد. این موضوع در تماس‌های دوجانبه در سطوح مختلف، از سفر "دیوید کامرون" نخست وزیر به مسکو گرفته تا رایزنی‌های بین دولتی روسیه-انگلیس در خصوص حقوق بشر مطرح شده است.

در این گزارش آمده است: کار ما با سازمان‌های مدافع حقوق بشر روسیه بصورت دوجانبه است، از جمله از طریق تامین مالی طرح‌های مربوط به حمایت از حقوق بشر و دموکراسی که در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برای این منظور ۱.۲۵ میلیون پوند در نظر گرفته شده است.

جهت‌گیری اصلی برنامه دولت انگلیس برای حمایت از دموکراسی در روسیه در سال ۲۰۱۱ به سمت پیش‌برد حقوق دموکراتیک، از جمله آزادی انتخابات و آزادی مطبوعات، حل و فصل مناقشات در منطقه قفقاز شمالی، فعالیت‌های دفاع از حقوق بشر و تقویت ارجحیت قانون و همچنین از بین بردن تبعیض برای زنان، معلولین و اقلیت‌های جنسی بود.

ضمن اینکه از طریق مکانیزم مورد نظر دولت انگلیس مبلغ ۹۰۰ هزار پوند نیز به منظور پیش برد گفت‌وگوها بین طرفین مناقشات در منطقه قفقاز شمالی هزینه شده است.

سفارت انگلیس در مسکو نیز هزینه خاصی برای «مشارکت اجتماعی» در جهت مبارزه با مرگ‌های مشکوک در عرصه اجتماعی، دفاع از آزادی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تامین امکان دسترسی معلولین به حوزه‌های انتخاباتی در زمان برگزاری انتخابات اختصاص داده است.