رهبر شورای نظامی که در حال حاضر کنترل اوضاع کشور مالی را در دست دارد، خواستار دریافت کمک های خارجی برای تامین امنیت کشورش شد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، کاپیتان "امادو سانوگو"، رهبر کودتاگران مالی اعلام کرد: ارتش ما نیازمند دریافت کمک های دوستان خارجی ماست تا بتواند غیر نظامیان را نجات داده و امنیت اراضی مالی را تامین کند.

وی همچنین یادآور شد که قصد دارد هر چه سریع تر انتخاباتی آزاد در این کشور برگزار کند تا قانون اساسی را در مالی اجرا کنند.

سانوگو همچنین افزود که موضع کشورهای غرب آفریقا که مهلتی ۷۲ ساعته برای برگرداندن قدرت را داده اند، درک می کند؛ اما خواستار دریافت حمایت این کشورهاست.

جامعه اقتصادی غرب آفریقا روز گذشته به کودتاگران مالی هشدار داد در صورتیکه تا روز دوشنبه آینده قدرت را به غیر نظامیان منتقل نکنند، با تحریم های دیپلماتیک، اقتصادی و مالی روبرو خواهند شد.

"ایکواس" همچنین تاکید کرد که عضویت مالی را در این گروه به حالت تعلیق درآورده و کشورهای اطراف نیز مرزهای مشترک خود با مالی را_ که از بنادر دریایی نیز برخوردار نیست_ مسدود می کنند.

این در حالی است که بر اساس گزارش ها، شورشیان طوارق در مالی امروز وارد شهر مهم "کیدال" در شمال این کشور شدند.

شورشیان مالی که از ماه ژانویه گذشته برای استقلال شمال این کشور مبارزه می کنند، با توجه به کودتا، فرصت را غنیمت شمرده و به شهر "کیدال" و دو مرکز منطقه ای دیگر در شمال مالی حمله کردند.