تصاویر ماهواره ای که یک پایگاه اینترنتی آمریکا آنها را منتشر کرده است نشان می دهد کره شمالی مقدمات برای پرتاب موشک در ماه آینده را برغم محکومیت بین المللی آغاز کرده است.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، تصاویر ماهواره ای که یک پایگاه اینترنتی آمریکا آنها را منتشر کرده است نشان می دهد کره شمالی مقدمات برای پرتاب موشک در ماه آینده را برغم محکومیت بین المللی آغاز کرده است .

این تصاویر که روز پنجشنبه گرفته شده است نشان می دهد آماده سازی سکوی پرتاب این موشک در کره شمالی آغاز شده است.

همچنین روزنامه های این کشور از پرتاب دو موشک کشتی به سطح در این کشور برای افزایش توان این پرتابه ها خبر می دهند.

ژاپن نیز تهدید کرده است، درصورت شلیک این موشک آن را راهگیری کرده و نابود می کند.