پژوهش‌های جدید نشان داده كه مردان و زنان با صدای بم می‌توانند به نتایج رای‌گیری در میان افراد جامعه كه به طورناخودآگاه صدای خش‌دار را با پتانسیل‌ رهبری مرتبط می‌دانند امیدوار باشند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیاست‌مداران از مدت‌ها قبل در مورد تاثیر صدای خود آگاهی داشتند برای مثال مشهور است كه مارگارت تاچر، نخست وزیر انگلیس برای مردانه‌تر كردن صدای خود تحت تمرینات صوتی قرار گرفته بود.

محققان آمریكایی برای آزمایش امكان برخورداری برخی از اصوات از پتانسیل پیروزی به ثبت صدای ۱۷ زن و مرد در حال گفتن جمله‌ی «از شما می‌خواهم در ماه نوامبر به من رای بدهید» پرداختند.

این صدا به تن‌های بم و زیر تغییر داده شده و سپس برای ۸۳ دانش‌آموز پخش شد.

این محققان سپس از شركت كنندگان در مورد امكان رای‌ دادن آنها به هر صدا برای انتخابات سوال پرسیدند صداهای بم، ۶۰ درصد آراء را از آن خود كرد، بدین معنی كه این صداها بیشتر مورد استقبال افراد جامعه هستند.صدای بم زنانه از نظر این شركت‌كنندگان قابل اعتماد‌تر ، رقابت جویانه و مطمئن خوانده شد.

به گفته‌ كیسی كلفستاد، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه میامی این تمایل افراد به صدای بم می‌تواند نشانگر دلیل حضور بیشتر مردان نسبت به زنان در جایگاه‌های قدرت باشد.

پژوهش پیشین درمورد كاندیداهای ریاست جمهوری آمریكا در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ نشان داد كه تمامی هفت كاندید دارای صدای بم و موفق به پیروزی شده بودند.