پژوهشی جدید نشان می‌دهد: کنترل ضعیف واکنش‌ها و پاسخ‌ها در كودكان با افزایش سن بهبود می‌یابد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر اساس یک مطالعه جدید رفتار خودخواهانه در کودکان با عدم توسعه کامل ناحیه‌ای از مغز آنها که در هنگام خودکنترلی درگیر می‌شود، مرتبط است.

محققان آلمانی معتقدند این یافته‌ها ممکن است بتواند علت این‌که چرا کودکان خردسال اغلب دچار مشکل در کنترل انگیزه‌های خودخواهانه خود می‌شوند را توضیح دهد. همچنین می‌تواند منجر به روش‌هایی برای بهبود ترویج رفتار سودمند اجتماعی شود.

این پژوهش کودکان از سنین مختلف را شامل می‌شود که دو بازی متفاوت را انجام دادند. در یک بازی، بچه‌ها باید جایزه خود را با کودک دیگری به اشتراک می‌گذاشتند و او باید جایزه پیشنهاد شده را می‌پذیرفت. در بازی‌های دیگر، گیرنده جایزه آنچه را که کودک دیگر ارائه داده بود را باید می‌پذیرفت یا کودک هیچ جایزه‌ای دریافت نمی‌کرد. این بازی‌ها به گونه‌ای طراحی شده بود تا رفتار استراتژیک کودکان را برای ارائه پیشنهاد مورد آزمایش قرار دهد.

«نیکولاس اشتاینبایس»، نویسنده مطالعه از موسسه علوم شناختی و مغز ماکس پلانک در لایپزیک می‌گوید: ما افزایش مرتبط با سن در تصمیم گیری‌های استراتژیک بین سنین شش تا ۱۳ سال را مشاهده کردیم و این یافته‌ها نشان داد که تغییرات در رفتار که با سن مرتبط است، به تفاوت در توانایی کنترل واکنش‌ها و فعالیت عملکردی زمینه‌ای قشر پشت به جلوی چپ مغز خود اختصاص دارد و این منطقه در مغز که برای کنترل است، در اواخر بلوغ کامل می‌شود.

«نیکولاس اشتاینبایس» تصریح کرد: یافته‌های ما نشان دهنده یک پیشرفت مهم در درک ما از توسعه رفتار اجتماعی است که با پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست گذاری‌های آموزشی همراه است و اهمیت کمک به کودکان در مورد عمل به آنچه که حال حاضر می‌دانند. چنین مداخلاتی می‌تواند شالوده‌ای برای افزایش نوع دوستی در آینده باشد. این پژوهش در مجله «Neuron» منتشر شد.