استاندار استان الجیزه از برداشته شدن نام حسنی مبارك و همسرش از ۱۸ مدرسه این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، علی عبدالرحمن، استاندار الجیزه اعلام كرد كه با تصمیم ساكنان این استان برای تغییر نام مدارس فرزندانشان و برداشتن نام حسنی مبارك و سوزان مبارك از این مدارس موافقت كرده است.

وی در ادامه افزود: اسامی جدید این مدارس بعد از بررسی نظرات ساكنان هر منطقه استان انتخاب شده است.

این تغییر نام به دنبال شكستن و خرد كردن سر در برخی مدارس كه نام حسنی مبارك را داشت توسط ساكنان این استان صورت گرفت. بدین ترتیب نام یكی از این مدارس از "مدرسه ابتدایی مبارك" به "مدرسه ابتدایی شهدا" تغییر یافت.