نمایشگاه عکس تهران قدیم با عنوان «طهران، شهرخاطره» امروز افتتاح شد.

نمایشگاه عکس تهران قدیم با عنوان «طهران، شهر خاطره» از صبح امروز در موزه‌ی فرش ایران افتتاح شد. این نمایشگاه كه به مدت سه روز در این مكان برپاست، امروز (سه‌شنبه، ۲۳ اسفندماه) از ساعت ۹ صبح تا ۱۳، چهارشنبه (۲۴ اسفندماه) از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ و پنج‌شنبه (۲۵ بهمن‌ماه) از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر برای بازدید عموم برپاست.

موزه‌ی فرش ایران در خیابان كارگر شمالی تقاطع میدان فاطمی قرار دارد.