دانشمندان دریافته‌اند كه صفحه‌كلید رایانه بر روی چگونگی واكنش افراد در مورد واژه‌ها تاثیر می‌گذارد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محققان دانشگاه کالج لندن و نیواسكول در تحقیقات خود متوجه شده‌اند كه مردم در برابر لغاتی كه با حروف سمت راست صفحه كلید كورتی ساخته شده‌اند، واكنش مثبت‌تر و در برابر حروف سمت چپ واكنش منفی‌تری نشان می‌دهند.

برای مثال واژه «Pool(استخر)» كاملا در سمت راست و «Tax(مالیات)» كاملا در سمت چپ قرار دارد.

بنظر می‌رسد كه این تاثیرات از خود صفحه كلید ناشی شود كه به «تاثیر كورتی» شهرت دارد.

دانشمندان علوم شناختی بر این تصور هستند كه این تاثیرات احتمالا با این حقیقت ایجاد شده كه تایپ كردن با دست راست راحت‌تر است؛ چراكه حروف كمتری برای استفاده تایپیست در سمت راست قرار دارد.

قدمت طرح بندی صفحه‌كلید كورتی به سال ۱۸۶۸ باز می‌گرد. تا آن زمان، تایپیست‌ها با مشكلات زیادی روبرو بودند؛ چرا كه برخی كلیدهای آن بسیار بهم نزدیك بوده و در زمان تایپ سریع گاهی كلمات بهم می‌چسبیدند.

در واکنش به این مشكل، مخترعان كورتی را طراحی و آن را به شرکت رمینگتون فروختند. از آن زمان این طرح‌بندی مورد استفاده بوده و پس از ماشین تحریر به دنیا رایانه‌های شخصی نیز وارد شد.