وزارت خارجه بلژیک از تلاش دیکتاتور مخلوع تونس برای کسب پناهندگی از این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، وزارت خارجه بلژیک اخبار منتشر شده در برخی رسانه های این کشور از جمله "دی مورگن" مبنی بر تلاش زین العابدین بن علی برای کسب پناهندگی از بلژیک را تایید کرد.

وزارت خارجه بلژیک در این رابطه اظهار داشت که زین العابدین بن علی سعی دارد پناهندگی این کشور را اخذ کند و در منطقه "رلگم" در شمال بلژیک که برخی از نزدیکان وی در آن سکونت دارند اقامت کند.

گفتنی است زین العابدین بن علی ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در پی قیام مردمی تونس به همراه "لیلی الطرابلسی" همسر خود به عربستان فرار کرد. مقامات ریاض تاکنون با تحویل دیکتاتور سابق تونس به مسئولان این کشور مخالفت کرده اند.