جمع کثیری از نمایندگان مجلس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه با برپایی تظاهراتی کم نظیر اعتراض خود را به سیستم راداری سپر موشکی ناتو در روستای کوره جیک استان مالاتیا ابراز کردند.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، جمعی از نمایندگان مجلس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به منظور اعتراض به استقرار سیستم راداری سپر موشکی ناتو در پایگاهی در نزدیکی روستای کوره جیک استان مالاتیا به همراه مردم شهر مالاتیا در مقابل این پایگاه دست به تظاهرات زدند.

گروه یازده نفره نمایندگان مجلس حزب جمهوریخواه خلق که به همراه مردم مالاتیا در مقابل پایگاه سیستم راداری سپر موشکی ناتو تجمع کرده بودند، خواهان ملاقات با مقامات ترکیه‌ای پایگاه شدند، ولی با ممانعت نیروهای نظامی که تدابیر امنیتی شدیدی پیرامون پایگاه اتخاذ کرده بودند روبرو شدند.

علیرغم ممانعت نظامیان حاضر در پیرامون پایگاه از ورود نمایندگان مجلس به پایگاه مذکور، با اصرار امینه اولکر تارهان رئیس گروه نمایندگان حزب جمهوریخواه و ولی آق بابا نماینده مردم مالاتیا از این حزب، نمایندگان شرکت کننده در این تظاهرات تا مقابل درب ورودی پیشروی کرده و با بیان سخنانی تند اعتراض خود را نسبت به حضور نظامیان آمریکایی در پایگاه کوره جیک بیان کردند.

نمایندگان معترض به استقرار سیستم راداری سپر موشکی ناتو در کوره جیک مالاتیا در ابتدای امر از چادری که به عنوان چادر مقاومت در برابر استقرار سیستم مذکور در خاک ترکیه برپا شده بازدید کرده و با مردم بومی منطقه حاضر در این چادر به گفتگو پرداختند.

در این بازدید ولی آق بابا نماینده مردم مالاتیا از حزب جمهوریخواه خلق طی سخنانی خطاب به مردم منطقه اظهار داشت که قبل از آمدن به این منطقه با مراجعه به ستاد مشترک، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع از مقامات آنکارا برای بازدید از پایگاه کوره جیک و دیدار و گفتگو با مقامات ترکیه ای این پایگاه درخواست مجوز کرده اند، اما هر سه مقام بلندپایه دولت جمهوری ترکیه اعلام کردند که صلاحیت صدور چنین مجوزی را آن هم در خاک جمهوری ترکیه ندارند و حال باید پرسید ما به عنوان نمایندگان ملت ترکیه برای ورود به این پایگاه که در خاک ترکیه است، باید از چه کسی مجوز بگیریم؟ آیا باید از آمریکا و یا پنتاگون مجوز گرفت؟ آیا حزب حاکم عدالت و توسعه استقلال ترکیه را اینگونه حفاظت می کند؟

آق بابا در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه سیستم راداری سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه در حقیقت سپر حفاظتی رژیم صهیونیستی و در راستای خدمت به منافع اسرائیل در این منطقه مستقر شده خاظرنشان کرد که سپر موشکی مذکور یکی از بازی های امپریالیسم است و این بازی از سوی آمریکا نوشته شده و توسط حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان اجرا می شود.

وی افزود اما ما این بازی کثیف را که گام به گام ترکیه را به سوی جنگ می کشاند، برهم خواهیم زد و تونی ها را و جانی ها را از خاک ترکیه بیرون خواهیم راند. وی خاطرنشان کرد که حزب حاکم عدالت و توسعه تسلیم امپریالیسم شده، اراده مجلس ملی ترکیه نادیده گرفته شده و به نمایندگان منتخب مردم اجازه ورود به این پایگاه داده نشده و بدین ترتیب اراده ملی ملت ترکیه زیر پا گرتفه شده است.

این نماینده مجلس ترکیه در ادامه تاکید کرد که منطقه کوره جیک مال آمریکا نیست و خاک ترکیه است و چه اجازه داده شود و چه داده نشود، وارد پایگاه خواهند شد و به مبارزه خود تا پیروزی ادامه می دهند.

خانم امینه اولکر تارهان رئیس گروه نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق نیز خطاب به مردم بومی که در مقابل چادر تجمع کرده بودند گفت حزب حاکم عدالت و توسعه سربازان آمریکایی را در پایگاه کوره جیک مستقر می کند، ولی به نمایندگان منتخب مردم اجازه ورود به پایگاه را نمی دهد. وی افزود در اینجاست که باید از حزب عدالت و توسعه پرسید کوره جیک را به چه بهایی به امریکای فروخته است.

خانم تارهان با تاکید بر اینکه با استقرار سربازان آمریکایی در پایگاه کوره جیک حاکمیت ملی ترکیه عملا به دیگر کشورها واگذار شده، از مردم حاضر در محل پرسید آیا حزب عدالت و توسعه برای اینکار از شما اجازه گرفته است؟ وی خاطرنشان کرد آنچه مسلم است این است که این سپر موشکی به هیچ عنوان از ترکیه حفاظت نمی کند، پس در این صورت باید پرسید آیا از آمریکا و یا کشوری که در ورای آمریکاست، حفاظت می کند؟

خانم تارهای در ادامه خاظرنشان کرد که حزب حاکم عدالت و توسعه کارگزار جنگ طلبی های امپریالیسم در خاورمیانه شده است و این در حالی است که مردم ترکیه و زنان این کشور خواهان صلح و ثبات در کشورشان و منطقه هستند.

پس از سخنرانی این دو نماینده حزب جمهوریخواه در مقابل چادر مقاومت در برابر سیستم راداری سپر موشکی ناتو در کوره جیک، گروه نمایندگان حاضر در این تظاهرات با پوشیدن روپوش هایی که روی آن " نه به سپر موشکی" نوشته بود، به همراه خبرنگاران به سوی پایگاه راداری به حرکت درآمدند.

نمایندگان معترض به استقرار سیستم راداری سپر موشکی ناتو بخشی از مسافت سه کیلومتری چادر تا محل پایگاه را با خودرو طی کرده و سپس در فاصله یک کیلومتری پایگاه از خودروها پیاده شده و اقدام به راهپیمایی به سوی ورودی پایگاه نمودند. اما راهپیمایی نمایندگان با موانع ایجاد شده توسط بیش از یکصد نظامی ترک مواجه شد.

فرمانده نیروی ژاندامری مالاتیا که در محل حضور یافته بود خطاب به نمایندگان گفت که بیش از این نمی تواند اجازه نزدیک شدن به پایگاه کوره جیک را بدهد. خانم امینه اولکر تارهان رئیس گروه نمایندگان حزب جمهوریخواه در واکنش به فرمانده ژاندارمی مالاتیا به وی گفت: ما تروریست نیستیم و سلاح هم نداریم و برای آسیب رساندن به کسی هم به اینجا نیامده ایم. شما که به سربازان آمریکایی اجازه ورود به خاک ترکیه را داده اید، با کدام حق مانع ما می شوید؟ ما فقط مخالف حضور سربازان آمریکایی در خاک مان هستیم.

در ادامه این بحث و جدل بین تظاهرکنندگان و فرمانده نیروی ژاندارمری تنش بین طرفین بالا گرفت و با تشدید اصرار نمایندگان مجلس و مردم برای ورود به پایگاه، فرمانده نیروی ژاندامری مجبور به تماس با استاندار مالاتیا گردید و نظر وی را جویا شد و متعاقب این تماس، فرمانده اظهار داشت که به تظاهرکنندگان تا فاصله مشخصی از پایگاه اجازه راهپیمایی و قرائت بیانیه در این نقطه را می دهد. اما نمایندگان مجلس با رد این پیشنهاد خواهان راهپیمایی تا مقابل درب ورودی پایگاه شدند و در نهایت نظامیان حاضر در محل مجبور به برداشتن موانع تا جلوی درب ورودی پایگاه شدند.

خانم تارهان رئیس گروه نمایندگان حزب جمهوریخواه و آقای آق بابا نماینده مردم مالاتیا از این حزب در مقابل درب ورودی پایگاه نیز به سخنرانی پرداخته و از حزب حاکم عدالت و توسعه به شدت انتقاد کردند. آقای آق بابا در واکنش به عدم صدور مجوز ورود به پایگاه تصریح کرد که این مطلب را در نشست آتی مجلس مطرح کرده و در عین حال به مبارزات خود با این پایگاه در جای جای ترکیه ادامه خواهد داد.

تظاهرات نمایندگان حزب جمهوریخواه و مردم پس از سخنرانی این دور خاتمیه یافت.