یکی از روزنامه‌های ترکیه نوشت نیروهای معارض سوری در حال استقرار در خاک ترکیه بوده و قرار است در این کشور شورای نظامی علیه دولت دمشق تشکیل دهند.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، "فهیم تاش تکین" نویسنده روزنامه رادیکال ترکیه در گزارشی پیرامون تحولات روزهای اخیر در سوریه از استقرار نیروهای معارض سوری و رهبران آنان در خاک ترکیه و تشکیل شورای نظامی علیه دولت دمشق خبر داد.

تاش تکین با اشاره به افزایش فرماندهان ارشد فراری از ارتش سوریه که به خاک ترکیه پناهنده شده اند، به هفت نفر در ادامه خاطرنشان کرد که قرار است فرماندهان فراری سوری عملیات های خود را علیه دولت بشار اسد در استان هاتای در نزدیکی مرز سوریه هماهنگ کنند.

این نویسنده رادیکال هدف از حضور فرماندهان فراری سوری در خاک ترکیه را تامین منابع مالی و اسلحه و انتقال آن به خاک سوریه از طریق مرزهای ترکیه و رساندن آن به دست گروه های معارض سوری عنوان کرد و افزود در همین راستا طی روزهای گذشته هشت نظامی عالی رتبه ارتش سوریه با فرار از ارتش این کشور وارد خاک ترکیه شده اند.

تاش تکین به نقل از یکی از منابع معارض سوری در دمشق نوشت که فرماندهانی از حمص و لازقیه آمده و در اردوگاه "افسران آزاد" که از سوی فرماندهی ژاندارمری ترکیه برای افسران فراری ارتش سوریه دایر شده اسکان داده شده اند. وی تعداد پناهجویان سوریه به خاک ترکیه ظرف روزهای گذشته را با احتساب فرماندهان و نظامیان فراری از ارتش سوریه ۲۳۴ نفر عنوان کرد. وی افزود فرماندهان فراری ارتش سوریه در خاک ترکیه برای سازماندهی فرار نظامیان سوری در ترکیه "مجلس شورای نظامی" تشکیل می دهند.

پیش از این برهان غلیون رئیس شورای به اصطلاح ملی سوریه نیز از دایر شدن دفتر شورای نظامی در ترکیه به منظور سازماندهی کمک های مالی و تسلیحاتی به گروه های معارض سوری خبر داده بود.