نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در حال دیدار از یک کارگاه تولید کیف در راستای برنامه های انتخاباتی خود.