باراک اوباما پیش از سخنرانی در ارتباط با اقتصاد و چالش بیکاری در کارخانه کامیون سازی دایملر ـ نیوجرسی.