یک روزنامه انگلیسی امروز نوشت: بیشتر سود کمکهای مالی آمریکا به مصر که به ۱.۵ میلیارد دلار می رسد در نهایت به شرکتهای تسلیحاتی آمریکا خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین امروز از ارائه کمک یک و نیم میلیارد دلاری آمریکا به مصر با وجود تداوم بازداشت اتباع آمریکایی در قاهره و عدم تاثیرگذاری واشنگتن بر شورای نظامی مصر ابراز داشت.

گاردین یکی از دلایل این کمک نظامی را نقش نظام مصر در همپیمانی با آمریکا در منطقه و آزادی حمل و نقل در کانال سوئز برای حفظ امنیت اسرائیل دانست.

این روزنامه در تشریح دیگر دلایل کمک آمریکا به قاهره تاکید کرد: از طرفی اسرائیل خود را در هم مرز با کشورهایی می بیند که در پی انقلابها جریانهای اسلامگرا به قدرت رسیده اند.

گاردین ادامه داد: البته در واقع نفع کمکهای اقتصادی آمریکا به مصر به خود این کشور باز می گردد. چون بیشتر این مبلغ (۱.۵ میلیارد دلار) صرف خریدهای تسلیحاتی مصر از شرکتهای آمریکایی می شود که فرصتهای شغلی زیادی را در این کارخانجات ایجاد می کند.